(via theunbearablelightnessofmyself, miguelitovarela)
Ăn 1 bát cháo khoảng lúc 3h
Đọc hết quyển người TV đến 5 rưỡi 6 giờ kém rồi đi tắm
vẫn còn tỉnh táo và muốn đọc tiếp
đã cầm quyển cosmopolis lên mà lại đặt xuống vì muốn giữ lại dư vị gì đấy cho quyển kia nên mới đi tắm
quả là một lối sống dị hợm không thể chấp nhận được =_=
rồi sẽ lại ngủ đến 5 - 6 h chiều
như bao ngày khác
và bọn chó lại bị nhịn ăn cả ngày và bị nhồi vịt vào lúc ban tối

(via theunbearablelightnessofmyself, miguelitovarela)

Ăn 1 bát cháo khoảng lúc 3h

Đọc hết quyển người TV đến 5 rưỡi 6 giờ kém rồi đi tắm

vẫn còn tỉnh táo và muốn đọc tiếp

đã cầm quyển cosmopolis lên mà lại đặt xuống vì muốn giữ lại dư vị gì đấy cho quyển kia nên mới đi tắm

quả là một lối sống dị hợm không thể chấp nhận được =_=

rồi sẽ lại ngủ đến 5 - 6 h chiều

như bao ngày khác

và bọn chó lại bị nhịn ăn cả ngày và bị nhồi vịt vào lúc ban tối

(via theunbearablelightnessofmyself, miguelitovarela)

Ăn 1 bát cháo khoảng lúc 3h

Đọc hết quyển người TV đến 5 rưỡi 6 giờ kém rồi đi tắm

vẫn còn tỉnh táo và muốn đọc tiếp

đã cầm quyển cosmopolis lên mà lại đặt xuống vì muốn giữ lại dư vị gì đấy cho quyển kia nên mới đi tắm

quả là một lối sống dị hợm không thể chấp nhận được =_=

rồi sẽ lại ngủ đến 5 - 6 h chiều

như bao ngày khác

và bọn chó lại bị nhịn ăn cả ngày và bị nhồi vịt vào lúc ban tối

Posted 4 years ago with 11 notes
 1. manasobject reblogged this from stonefluids and added:
  (via theunbearablelightnessofmyself, miguelitovarela)
 2. pickatmybrain reblogged this from stonefluids and added:
  (via theunbearablelightnessofmyself, miguelitovarela)
 3. biai reblogged this from stonefluids and added:
  (via theunbearablelightnessofmyself, miguelitovarela) Ăn 1 bát cháo khoảng lúc 3h Đọc hết quyển người TV đến 5 rưỡi 6...
 4. stonefluids reblogged this from miguelitovarela
 5. miguelitovarela posted this