Trong truyền thuyết, nếu cá chép muốn hóa rồng, thì phải rút đi toàn bộ vẩy cá trên người mình, chặt đứt vây cá, mới có thể hóa thành rồng; trong truyền thuyết, con chim phải tự đốt cháy mình, trải qua cơn đau thiêu đốt của ngọn lửa, mới có thể hóa thành phượng hoàng. Chẳng lẽ thanh xuân tất yếu phải trải qua ngu muội đau khổ, mới có thể đạt được sự khôn ngoan trưởng thành?
Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó - Đồng Hoa
Trong truyền thuyết, nếu cá chép muốn hóa rồng, thì phải rút đi toàn bộ vẩy cá trên người mình, chặt đứt vây cá, mới có thể hóa thành rồng; trong truyền thuyết, con chim phải tự đốt cháy mình, trải qua cơn đau thiêu đốt của ngọn lửa, mới có thể hóa thành phượng hoàng. Chẳng lẽ thanh xuân tất yếu phải trải qua ngu muội đau khổ, mới có thể đạt được sự khôn ngoan trưởng thành?
Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó - Đồng Hoa

(Source: strangerno4, via adiseasethatnooneelsehad)

Trong truyền thuyết, nếu cá chép muốn hóa rồng, thì phải rút đi toàn bộ vẩy cá trên người mình, chặt đứt vây cá, mới có thể hóa thành rồng; trong truyền thuyết, con chim phải tự đốt cháy mình, trải qua cơn đau thiêu đốt của ngọn lửa, mới có thể hóa thành phượng hoàng. Chẳng lẽ thanh xuân tất yếu phải trải qua ngu muội đau khổ, mới có thể đạt được sự khôn ngoan trưởng thành?
Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó - Đồng Hoa

(Source: strangerno4, via adiseasethatnooneelsehad)

Posted 1 year ago with 59 notes
 1. she-hides-herself-inside-of-me reblogged this from kangtran
 2. the-nao-cung-duoc reblogged this from biai
 3. mitsukiar reblogged this from mrtux
 4. thelovedbird reblogged this from hynora
 5. mrtux reblogged this from vietnamgirlscollection and added:
  Tôi không thể quay về thời niên thiếu đó …
 6. bluemai reblogged this from biai
 7. phuonglatte reblogged this from love-is-pain-315
 8. kiyeusu reblogged this from vietnamgirlscollection
 9. biai reblogged this from adiseasethatnooneelsehad
 10. adiseasethatnooneelsehad reblogged this from hynora
 11. deerlyaprilxx reblogged this from hynora
 12. christmaswind reblogged this from love-is-pain-315
 13. neffint reblogged this from ificouldjustdieinyourarmsss
 14. kangtran reblogged this from sayonara-babyy
 15. love-is-pain-315 reblogged this from so-kee
 16. op-heo-nhoi-bong reblogged this from vietnamgirlscollection
 17. ificouldjustdieinyourarmsss reblogged this from vietnamgirlscollection
 18. vietnamgirlscollection reblogged this from so-kee