strangerno4:

Bà chị hỏi han đi Cam thế nào, cả người bèn trào lên một cơn nhung nhớ khôn nguôi..

hê hê

strangerno4:

Bà chị hỏi han đi Cam thế nào, cả người bèn trào lên một cơn nhung nhớ khôn nguôi..

hê hê

(via sayonara-babyy)

strangerno4:

Bà chị hỏi han đi Cam thế nào, cả người bèn trào lên một cơn nhung nhớ khôn nguôi..

hê hê

(via sayonara-babyy)

Posted 2 years ago with 14 notes
  1. desertbatter reblogged this from biai
  2. myownprivaterio reblogged this from the-nao-cung-duoc
  3. adiseasethatnooneelsehad reblogged this from biai
  4. biai reblogged this from sayonara-babyy and added:
    hê hê
  5. sayonara-babyy reblogged this from the-nao-cung-duoc
  6. the-nao-cung-duoc reblogged this from strangerno4
  7. strangerno4 posted this