Thiên lý sao làm gì có thiên lý

(Source: utterlyhomo, via addicted-to-yaoi)

Tựu chung là cuộc đời quá khốn nạn với anh :>

nevergiveupondreamsfan:

Meeting YONEDA KOU's Men (Part 1) | The SEME - fanart (x)

Read More

nevergiveupondreamsfan:

Meeting YONEDA KOU's Men (Part 1) | The SEME - fanart (x)

Read More

(via fujoshibabe)

that’s everything that I can give, you can receive you can hold dear you can despise whatever I don’t care that’s the last and only thing of me I’ve poured all my gut now that I think that even người nhà cũng có thể lấn lướt cậu nếu cậu không lên tiếng hay đòi hỏi gì thì cậu cũng chả muốn tin vào ai nữa.

"Sometimes I see me dead in the rain." by J.D. Salinger (via 13neighbors)

(via fujoshibabe)

thisispaper:

L’été se meurt by Marion Berrin

thisispaper:

L’été se meurt by Marion Berrin

(via sasaq)

(Source: readingyaoi, via fujoshibabe)

"How slow life is,
How violent hope is." by Guillaume Apollinaire (via ancient-serpent)

(Source: feuille-d-automne, via interpherometry)