unhacker:

anime isn’t what it used to be

(via fujoshibabe)


Good things will happen if we’re together, Shinji-kun.


shirano | drawr

shirano | drawr

(Source: , via fujoshibabe)

nắn nót viết một lời chửi bậy

(Source: wackywalko, via sayonara-babyy)

tiếc là làng Phong không còn nữa mà sắp trở thành resort 5sao không có tiền không được vào, đường ra vịnh rất khó mà giờ làng Phong không còn chắc cũng chả ra được nữa trừ tự vượt núi băng rừng hoặc bơi ra.. nước trong veo thấy rõ đá ở rất sâu thôi nói chung là buồn lắm không có cửa nhìn lại bức ảnh thật xấu

ôi con mẹ nó tức quá !!!!!!!!! ông cắm máy cả ngày nay để làm gì làm gì làm gì

lại chìm ngay vào một câu chuyện mua nước mắt…