caskett-copop83:

This is like the cutest thing ever. It’s from the gif-set I reblogged.

Taking its first steps, and after successfully doing so, the chick goes “Yay!”

image

It’s so freaking cute.

(via ame-no24)

myownprivaterio:

ame-no24:

chaucuatrieutuoc:

biai:

bannannan:

Nửa đêm chả có việc gì làm, quên ko cắt tóc..
Mũ đỏ apu cho

ấy ơi ấy xinh quá xếch xi quyến rũ quá tớ yêu ấy <333

(via sayonara-babyy)
^ đm vkl những lời hạ lưu=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ảnh 4 dia ơ gâu
chúc mừng sinh nhựt gà=)))))))))))))))))))))))))))) cảm ơn bạn đã luôn chơi với một người như tôi

chèn tiếng cười khằng khặc ở skype lẫn lộn

=)))))))))))

=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) vcl lịt tẹ chắc chắn là đa nhân cách rồi tôi chỉ là sinh vật đơn bào thôiii

myownprivaterio:

ame-no24:

chaucuatrieutuoc:

biai:

bannannan:

Nửa đêm chả có việc gì làm, quên ko cắt tóc..

Mũ đỏ apu cho

ấy ơi ấy xinh quá xếch xi quyến rũ quá tớ yêu ấy <333

(via sayonara-babyy)

^ đm vkl những lời hạ lưu=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

ảnh 4 dia ơ gâu

chúc mừng sinh nhựt gà=)))))))))))))))))))))))))))) cảm ơn bạn đã luôn chơi với một người như tôi

chèn tiếng cười khằng khặc ở skype lẫn lộn

=)))))))))))

=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) vcl lịt tẹ chắc chắn là đa nhân cách rồi tôi chỉ là sinh vật đơn bào thôiii

Bucharest, Romania. Same window, same time of the day, different year. 2010/2011

(Source: placesspacetime, via just-like-dylan-in-the-movies)


"Without you, today’s emotions would be the scurf of yesterday’s."

cnnrstrav:

Kids Return, my favorite movie.

(via ame-no24)

(Source: hannahbowl, via ame-no24)